แนวโน้ม Telehealth ในวันพรุ่งนี้: การสัมมนาผ่านเว็บจาก WEGO Health & The DHC

แนวโน้ม Telehealth ในวันพรุ่งนี้

แนวร่วมด้านสุขภาพดิจิทัล และ WEGO Health ร่วมมือกัน สำรวจ ผู้มีอิทธิพลต่อคนไข้กว่า 180 คนเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของผู้มีอิทธิพลต่อผู้ป่วยเกี่ยวกับการนำเทเลเฮลธ์มาใช้ภายในชุมชนผลประโยชน์อุปสรรคและแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในโลกหลังโควิด -19 หรือไม่ ผลลัพธ์จะถูกแบ่งปันในการสัมมนาทางเว็บนี้ ที่ซึ่งเราได้เข้าร่วมโดยทั้งผู้มีอิทธิพลด้านคนไข้และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของการวิจัย